Ashtanga Yoga

ASHTANGA YOGA

Ashtanga er en dynamisk yogastil der pust og bevegelse blir kombinert i en serie som gir økt bevissthet både fysisk og psykisk. Vinyasa prinsippet, det synkroniserte systemet med pust og bevegelse, bidrar til en dynamisk flyt i og mellom stillingene.

Ashtangayoga er individuell, hver enkelt må følge sin kropp med sine forutsetninger. Dermed passer ashtanga for alle uavhengig av alder, fysisk form eller tidligere erfaring med yoga.

Selve serien er nøye sammensatt med stillinger fra Hathayoga-tradisjonen, med rundt femti stillinger (asanas) i førsteserien. Hver asana forbereder for den neste.

Gjennom regelmessig praksis frigjør vi kroppen fra urenheter, spenninger og blokkeringer. Øvelsene styrker musklene, gjør dem smidigere og mer fleksible. Forbrenning og utholdenhet forbedres, sinnet blir balansert og en økt konsentrasjon og indre ro kan oppleves.

Ashtangayoga er en filosofi som baserer seg på gamle indiske skrifter og kunnskap formidlet av guru T. Krishnamacharya (1888-1989). Ashtangayoga som metode er blitt fornyet flere ganger til en vitenskapelig tilnærming for kropp og sinn. Blant annet har Guru Sri Pattabi Jois (1915-2009) ført tradisjonen videre i moderne tid. Pattabi Jois begynte som elev hos Krishnamacharya i 1927,  tolv år gammel.


Ifølge Pattabi Jois lener ashtanga seg på åtte deler, med referanse til den 2000 år gamle "Yoga Sutras" av Rishi Patanjali. Ashtau = åtte, anga = steg.

  1. YAMA- moralske prinsipper og retningslinjer rettet mot omverdenen
  2. NIYAMA- etiske retningslinger mot en selv, renhet fysisk og psykisk
  3. ASANA- fysiske øvelser
  4. PRANAYAMA- pusteteknikk
  5. PRATYAHARA- trekke sansene tilbake
  6. DHARANA- konsentrasjon
  7. DHYANA- meditasjon
  8. SAMADHI- fullstendig tilstedeværelse